Make your own free website on Tripod.com

HAZIRLAYAN: İSMET YILMAZ

 

1-PROJENİN ÖZETİ

 

1.1. Projenin Adı: Dondurulmuş Meyve ve Sebze Üretimi

1.2.Kuruluş Yeri : BURSA

1.3.Projenin Kapasitesi: 12320 ton/yıl

1.4.Projenin Genel Yatırım Tutarı

1.4.1.Sabit Yatırım Tutarı : 14.156.638.000.000 TL

1.4.2.İşletme Sermayesi İhtiyacı : 285.300.000.000 TL

1.4.3.Toplam Yatırım Tutarı : 14.441.938.000.000 TL

1.5.Projenin Finansmanı :

1.5.1.Öz kaynak : 14.156.638.000.000 TL

1.5.2.Kredi: Projenin finansmanı için kredi alınmamıştır.

1.6.Yatırımın Gerçekleşme Tarihleri

1.6.1.Yatırıma Başlama Tarihi : 24.02.2001

1.6.2.Deneme İşletmesine Alınma Tarihi : 24.6.2001

1.6.3.Kesin İşletmeye Geçiş Tarihi : 01.08.2001

1.7.Projenin Ekonomik Ömrü: 10 YIL

 

 

 

 

2.GENEL BİLGİLER

2.1.Proje Sahibi Firma veya Şahıs Hakkında Bilgiler

2.1.1.Firma Adı: GÖKKUŞAĞI

2.1.2.Firma Adresi: İzmir Yolu 50. km Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

2.1.3.Kuruluş Tarihi: 22-06-2001

2.1.4.Firmanın Hukuki Şekli: Limited Şirket

2.1.5.Firmanın Bağlı Bulunduğu Oda: Bursa Sanayii ve Ticaret Odası

2.1.6.Firma Ortaklarının Adı ve Hisse Dağılımı

Ortak Adı Hisse Adedi Hisse Tutarı

İsmet Yılmaz 50 7.078.319.000.000

Hakan Kalaycı 30 4.246.991.400.000

Sebahattin Evgin 10 1.415.663.800.000

Zülfikar Yavuz 10 1.415.663.800.000

2.2.Projeyi Hazırlayan

Adı : İSMET

Soyadı : YILMAZ

Adres : Medrese Mah. Karakoyunlu Sok. Odacı Apt. Kat:4/10 SELÇUKLU/KONYA Tel :0-332-235 20 09

2.3.Projenin Amacı

Ülkemizde dondurulmuş meyve sebze üretimi eski olmasına rağmen teknolojik olarak üretim yapılmaktadır. Gıda koruma yöntemleri çok eskiden bilinmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Dondurarak değerlendirme ise yeni bir gıda koruma yöntemidir. Bu yöntemle gıdalar gerekli ön işlemlerden sonra hızla –18 ? lık donmuş yapıya getirilip ambalajlanarak tüketime kadar –18 ? yada düşük sıcaklıklarda depolanmakta ve dondurulmuş ürünün tüketime kadar hiç kesintisiz –18 ? yada daha düşük sıcaklıklarda depolanması soğuk zincir olarak tanımlanır.

Dondurma tekniğiyle meyve ve sebzeler renk, koku, aroma ve besin değerleri diğer yöntemlerden daha iyi korunduğu gibi tekniğin bilinçli uygulanması ile enerji ve ambalaj girdileri de diğer gıda koruma yöntemlerinden daha az olmaktadır.

Dengeli beslenmede meyve ve sebzeye büyük önem veren gelişmiş ülkelerde yaşam düzeyi yükseldikçe meyve ve sebzelerin dışında da tazesine en yakın kalitede tüketilme isteği dondurulmuş meyve ve sebzeye olan ilgiyi arttırmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde tüketilen dondurulmuş meyve ve sebze miktarının her yıl artması şu şekilde açıklanabilir:

Evlerde derin dondurucu kullanımının yaygınlaşması, çalışan kadın sayısının artması ile kolay kullanımlı dondurulmuş ürün kullanımı da artmıştır. Fast-Food zincirinin çoğalması ve turizmin gelişmesi, meyve ve sebzelerin çabuk bozulabilen gıdalar olması (mikroorganizmalar, enzimatik vb.) kullanımın pratik olması, standart kalite isteği, hiçbir katkı maddesi kullanılmaması, besin değerinin korunması, kaliteli ürün ve cazip fiyatı olması, ürünün hazır olması nedeni ile işçilik maliyetinin ve zaman kaybının azalması, işletme bazında daha rantabil olması, paketi açıldığında istenilen miktarın kullanıp kalanın tekrar muhafaza edilebilmesi, yalnızca doğal yetişen ürünlerin işlenmesi, 1 kg konservede ki süzme ağırlık baz alındığında maliyet açısından daha avantajlı olması gibi nedenlerle tüketici açısından dondurulmuş gıdalar konserve, kurutulmuş vb. gıdalara göre daha çok tercih edilir.

Ayrıca dondurulmuş gıda sektörü üretici açısından da düşünülecek olursa Türkiye dünyada yaş meyve-sebze üretimi açısından oldukça şanslı bir ülkedir. Bu konumu değerlendirilebilmesi ürünlerde miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, Pazar ve uygun fiyatların oluşturulması ile ihracat olanaklarının geliştirilmesine bağlıdır.

Tarımsal üretimin iç ve dış pazarların ihtiyaçların doğrultusunda planlanması ve ürünlerin bu hedefe doğru değerlendirilmesi çalışmaların yetersizliği, hem üretici, hem tüketici hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir problemdir. Üretim sonrası muhafaza edilmeyen ürünlerin bol üretildikleri dönemde düşük fiyatla, az oldukları dönemde yüksek fiyattan pazarlanması söz konusudur.

Bunun sonucunda düşük fiyattan üretici yüksek fiyattan da tüketici olumsuz olarak etkilenecektir. Bu sorunun giderilebilmesi ve özellikle dayanıksız gıdaların üretimi ile pazarlama ve değerlendirme çalışmaları arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için soğuk tekniğinin kullanımı tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

Sezonluk üretilen ürünlerin soğuk muhafazası ile tüketin süreci uzatılarak her mevsimde belirli fiyatta kaliteli, meyve sebzenin satışı pazarda kararlığı sağlayacak üretici ve tüketiciyi koruyacaktır. Soğuk zincir işletmeciliği bir yatırım, hizmet ve iş alanı olması yanı sıra pazarlamaya getirdiği işlerlikle de ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunmaktadır.

Sektörün iç ve dış piyasada geniş bir Pazar potansiyeline sahip olması yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşın bu sektörü karlı hala getirmektedir.

Fabrikanın kurulması, üretici tüketici ve ülke ekonomisine önemli bir fayda sağlayacağından önemlidir.

3.PAZAR VE PAZARLAMA

Türkiye farklı iklim bölgeleri ve toprak yapısı ile çok sayıda sebze tür ve çeşidinin kaliteli olarak yetiştirilmesine oldukça uygun bir ülkedir.

Türkiye de 1998 yılı DİE verilerine göre 21.151.592 ton sebze ve 13.933.034 ton meyve üretimi vardır. Dondurulmuş meyve ve sebze sektöründe 1993 yılı DPT kaynaklarına göre 53600 ton üretim yapılmaktadır.

Yurt içinde gıda tüketimi yılda ortalama %29.2 lik bir artış göstermektedir.

Türkiye de üretilen dondurulmuş gıda ürünlerinin %90-95 lik kısmı AB ve EFTA ülkelerine ihraç edilmektedir. Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan dondurulmuş gıda tüketimi özellikle 1993 yılından bu yana canlılık gösterilmiştir.

Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık tüketim:

ABD 50 kg DANİMARKA 39 kg

İNGİLTERE 34 kg FRANSA 29 kg

ALMANYA 18 kg İTALYA 9 kg

BELÇİKA 19 kg TÜRKİYE 0.7 kg

1998 yılında şimdiye kadar gerçekleşen yüksek ihracat rakamlarına ulaşan dondurulmuş meyve ve sebze ihracatımızın dünyadaki gelişmelere paralel olarak artması beklenmektedir. Bu alanda Türk ürünlerinin dünya pazarında kalitesi olumlu yönde tanınmış olduğundan sektörde ürün çeşitlendirme çalışmalarının artacağı ve bunun ihracatımıza olumlu etki yapacağı düşünülmektedir.Dondurulmuş meyve sebze ihracatımız ülke bazında incelendiğinde AB ülkelerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Dondurulmuş sebzede Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve İngiltere ihracatımızın %70 inden fazlasını oluşturmaktadır. En önemli AB ülkesi Almanya olmuştur. Türk Cumhuriyetlerine yönelik dondurulmuş sebze ihracatımızda ön plana çıkmaktadır.

Dondurulmuş meyvede ise Almanya önemli bir pazarımız olup 1998 yılında dondurulmuş meyve ihracatımızın 1/3 inden fazlası bu ülkeye yönelmiştir. Bu kaleme ait diğer önemli ihraç pazarlarımız ise İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Lüksemburg olup, ortadoğu pazarlarında Suudi Arabistan ve İsrail dikkat çekmektedir.

Ürün Çeşitleri ve Yıllar İtibariyle

Dondurulmuş Meyve ve Sebze İhracatımız

(M=Ton D=000$)

Ürün Adı 1998

Dondurulmuş Sebze M D

Biber 20592 13193

Patates 1156 732

Mantar 874 1

Domates 5677 2384

Pırasa 2458 12210

Soğan 4283 2727

Capsicum 1025 688

Bezelye 167 139


 

 

 

 

 

 

 
Ürün Çeşitleri ve Yıllar İtibariyle

Dondurulmuş Meyve ve Sebze İhracatımız

(M=Ton D=000$)

Ürün Adı 1998

Dondurulmuş Sebze M D

Kebere 1 2

Sebze Karışımları 188 197

Bamya 84 119

Fasulye 158 135

Zeytin 31 73

Dondurulmuş Meyve

Çilek 17087 25034

Erik 947 595

Kiraz 1161 1948

Vişne 1770 2387

Kaysı 1179 1175

Üzüm 153 138

Diğer 6395 5678

Toplam 66047 62202

Kaynak: DTM EBİM kayıtları

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya

Dondurulmuş Sebze İhracatı

(M=Ton D=000$)

Ülke M 1997 D

Belçika-Lüksemburg 582456 446051

Çin Halk Cum. 243615 283019

Meksika 224248 157409

Polonya 122641 63161

İspanya 118985 103515

Hollanda 106649 107555

ABD 78187 69260

İngiltere 68745 69179

Kanada 52514 37187

Macaristan 36353 18478

Türkiye 34687 21590

Almanya 31210 33118

İsveç 29190 25039

İtalya 18424 26915

Mısır 13405 14212

Toplam (diğerleri dahil) 2125582 1853847


 • Kaynak:FAOSTAT Database

  Mamul Madde Fiyatları

  SEBZE F İYAT(TL/KG)

 • Yeşil Fasulye 1380000
  Bezelye 1390000
  Küp Havuç 1470000
  Enginar 1910000
  Biber 1700000
  Brüksel Lahanası 950000
  Karnabahar 1460000
  Barbunya 3500000
  Kereviz 1525000
  Domates 875000
  Garnitür 1600000
  Patates 1390000
  MEYVE  
  Çilek 4750000
  Vişne 4750000
  Kiraz 4850000
  Erik 3570000
  Kaysı 2850000

   

 • Üretilecek Malların Pazarlama Şekli

 • Üreteceğimiz mamulün %80 lik kısmı başta Almanya olmak üzere Fransa,İngiltere, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İtalya gibi AB ülkelerine ve bazı EFTA ülkelerine ihraç edilecektir. Geri kalan %20 lik kısım yurtiçinde tüketime sunulacaktır.

   

 • 4.KAPASİTE BELİRLEMESİ

  4.1.Teorik Proje Kapasitesi: 12320 ton/yıl

  4.2.Fiili Kapasitenin Belirlenmesi


  Hammadde Çeşidi Yılda İşleme Süresi(gün) Yılda İşlenecek Miktar(ton)

  Sebze 265 6500

  Meyve 110 2370

 • 5.KURULUŞ YERİ

  Fabrika Bursa ya 50 km uzaklıkta İzmir Yolu üzerine 50000 m2 arazi üzerine kurulacaktır.

  5.1.Piyasaya Yakınlık

  Bursa ili Marmara bölgesinde önemli ticaret merkezidir. Kara ve deniz ulaşımıyla bağlantıları vardır. Önemli bir deniz ulaşımı yeri olan Gemlik Limanına 30 km uzaklıktadır. Ayrıca önemli ticaret merkezlerinin İstanbul, Ankara, İzmir üçgenin tam ortasında yer almakta ve bu merkezlere kara yoluyla kısa sürede ulaşım yapılabilmektedir.

  5.2.Hammadde ve Yardımcı Madde Temini

  Fabrika hammaddesini sözleşmeli ekim yoluyla temin edecektir. Genel olarak hammadde üretiminin %35-40 lık kısmı sözleşmeli ekim geri kalan kısım piyasadan karşılanacaktır.

  Üretimde, üretici ilişki belirli bir takvime göre günlük hammadde sağlayacak şekilde planlanacak sözleşmeler düzenlenecek, üreticilere çeşitler ve yetiştirme tekniği konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca üreticiye yetiştirilmesi istenen çeşidin tohumu sağlanacaktır.

  5.3.İklim Durumu

  Yazlar sıcak ve nemli, kışları yağışlı ve soğuk geçmektedir. En soğuk ayın ortalaması 4? en sıcak ayın ortalaması 25? dir. Yıllık yağış m2 ye 800-1200 m3 arasında değişmektedir.

  5.4.Hammaddenin Fiyatları

  Hammadde

  Sebzeler Fiyat(Tl/kg)
  Yeşil fasulye 215000
  Bezelye 213000
  Havuç 215000
  Enginar 222000
  Yeşil Biber 134000
  Brüksel Lahanası 82000
  Karnabahar 172500
  Barbunya 255000
  Kereviz 174000
  Domates 71000
  Patates 85000
  Meyveler Fiyat(Tl/kg)
  Çilek 181000
  Vişne 181000
  Kiraz 183000
  Erik 154000
  Kaysı 195000

  5.5.İşgücü Temin Durumu

  Bursa ili sanayileşmeyle birlikte son yıllarda büyük göç almaktadır. Bu yüzden işgücü temini kolay olacaktır.

  5.6.Enerji ve Yakıt Durumu

  Bursa önemli bir sanayii ve Ticaret merkezi olduğundan dolayı enerji ve yakıt kolaylıkla piyasadan sağlanabilir.

  5.7.Su Temini

  Fabrikanın ihtiyacı olan su yer altı kaynaklarından sağlanacaktır.

  6.PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

  6.1.Hasat

  Ülkemizde meyve sebze hasadı genellikle elle yapılmaktadır. Dondurulmuş meyve-sebzenin, hasat zamanı işleme için oldukça önemlidir. Hasat edilecek sebzelerin olgunluğunun saptanmasında önemlidir. Çünkü meyvelerin çoğu olgunlaştıkça yumuşayıp tat ve aromaları artarken sebzeler tam tersine kartlaşır, istenmeyen özellikler kazanır. Bu yüzden kaliteli ürün için sebzeler körpeyken hasat edilir. Olgunluğu ve hasat tarihini mümkün olduğu kadar doğru belirlemek amacıyla çeşitli aletli yöntemler kullanılmaktadır.

  Deneyimli üretim sorumlusu Ziraat Mühendisleri ile duyusal izlenimlerine göre hasat tarihi kolayca belirlenebilir.

  İşletmenin hammaddesi sözleşmeli üretim yaparak temin edildiğinden planlı bir üretim ve hasat takvimi ile işletmede hammadde yığılması ve bunun neden olacağı kalite kayıpları önlenecektir.

  Meyve sebzeler genellikle Haziran Eylül ayları arasında kısmen Ekim ayı içinde kırmızı biber Ekim-Kasım aylarında Pırasa, Karnabahar kış aylarında hasat edilerek işlenmektedir. Böylece fabrika yılın tümünde çalışmaktadır.

  6.2.Hammadde Kontrolü

  İşletmeye gelen hammaddeler labaratuvarda olgunluk duruma brix(çözünür kuru madde), hasarlı oranı, çekirdek oranı, yabancı madde miktarı, renk tayini, sertlik tayini, vb. analizlere tabi tutularak hammadde işletmeye alınır ve fiyat belirlenir.

  6.3.Yıkama ve Temizleme

  Fabrikaya alınan meyve-sebzeler önce yıkama işleminden geçilerek yabancı maddelerden ve tarımsal ilaç kalıntılarından arındırılır. Aynı zamanda mikrobiyal yükü de azaltılmış olur. Yıkamada kullanılan su içme suyu kalitesinde olmalıdır.

  6.4.Ön İşlemler

  İşletmeye getirilen hammaddelere dondurulma öncesi uygulanan ön işlemler; Ayıklama, Sınıflama, Kabuk soyma, Çekirdek çıkarma, Kesme, Haşlama, Soğutma, Süzme.

  Ön işlemler dondurulmuş ürün kalitesinde çok etkilidir. Bu aşamada yanlış bir uygulamadan sonra hammaddenin dondurulmasında en iyi yöntem kullanılsa bile kaliteli dondurulmuş ürün elde etmek mümkün olmayabilir.

  6.4.1.Ayıklama

  Hammaddeye karışan kaba toprak, taş ile yabancı ot tohumları, hasat sırasında karışan bitki parçacıkları diğer yabancı maddeler ayrılmalıdır. Bu amaçla mekanik ayırıcılar kullanılabilir.

  6.4.2.Sınıflama

  Hammadde içindeki ezik bozuk sebzeler seçilip atılmalı ve hammadde amaca uygun sınıflandırılır. Sınıflandırmada irilik, renk ve olgunluk özellikleri göz önüne alınır.

  Sınıflandırmanın pek çok yararından en önemlileri şunlardır.

  -Mekanik yöntemlerle kabuk soyma, uç alma, kesme gibi işlemler daha iyi yapılabilir.

  -Homojen bir donma sağlanır.

  -Her irilik sınıfı için en uygun haşlama uygulanabilir.

  -Ambalaj içindeki üründe bir homojenlik sağlanır.

  -Bir sebze türünün değişik irilikteki meyveleri farklı şekilde değerlendirilebilir.

  6.4.3.Kabuk Soyma

  Kabuk soyma mekanik olarak çeşitli makinelerle basınçlı buharla, kostikle (NaOH) yapılabilir. Biber ve soğanda alevle kabuk soyma işlemi yapılır. Hammaddeye göre uygun olanı kullanılmaktadır.

  6.4.4.Çekirdek Çıkarma

  Meyvelere uygulanır. İşlem mekanik yolla veya elle yapılabilir. Elle çekirdek çıkarma Şeftali , kayısı vb. meyvelerde uygulanırken vişnenin çekirdeği ise mekanik yolla çıkarılmaktadır.

  6.4.5.Kesme

  Meyve sebzeler genellikle dilimlenerek yada küp şeklinde kesilerek dondurulur. Bu amaç için bıçakları değişik kesim şekil ve büyüklüklerine ayarlanabilen çeşitli kesme makineleri kullanılabilir.

  6.4.6.Haşlama

  Sebzelere dondurma öncesi uygulanan en önemli işlemdir. Bu amaçla kullanılan haşlayıcılar çok değişik tip ve büyüklükte olanları vardır.

  Haşlamanın amacı; dondurulmuş üründe depolama ve çözündürme sırasında renk, koku ve aroma bozulmalarına neden olan enzimleri etkisiz duruma getirmektir. Karnabahar, ıspanak bezelye, taze fasulye, kuşkonmaz, enginar, brüksel lahanası gibi sebzelerin hasat döneminde enzim etkinlikleri yüksek olduğu için dondurulmadan önce mutlaka haşlanmaları gerekir.

  Haşlamanın diğer yararları şöyledir.

  -Sebzelerin mikroorganizma yükünü azaltır. Sebze dokularındaki havanın çıkmasını sağlar. Sebzelerin hacmi küçüldüğü için daha kolay ve iyi ambalajlanabilir.

  -Depolama sırasında C vitamini ve diğer vitaminler daha iyi korunur.

  Haşlama sıcak su yada buhar içinde yapılabilir. Kaynayan su içinde haşlama buhara göre daha hızlı olmaktadır. Ancak su içinde haşlama sebzelerde suda eriyen vitamin ve diğer besin maddeleri kaybına neden olduğundan küçük taneli sebzeler ile kesik yüzeyi fazla olan dilimlenmiş sebzelerin buharla haşlanması önerilir.

  Haşlama süresi sebze türüne olgunluğuna haşlama, öncesi hazırlanış şekline ve iriliğine göre değişir. Haşlama süresi ve sıcaklığını etkileyen önemli bir etmende dondurulmuş sebzelerin son kullanım şeklidir.

  6.4.7.Soğutma

  Haşlanan sebzeler hızla soğutulmalıdır. Soğutma hemen ve yeteri kadar yapılmazsa yüksek sıcaklığın olumsuz etkileri devam eder. Soğutma dondurma işlemi için önem taşır. Dondurucu sisteme düşük sıcaklıklara kadar soğutulmuş olarak gören ürün daha kısa zamanda donacağı için dondurucudan daha verimli yaralanılmış olacaktır. En kolay ve kullanışlı soğutma yöntemi akan soğuk su altında soğutulmasıdır.

  6.4.8.Süzme

  Meyve, sebzelerin dondurucuya girmeden önce fazla suları telbant (45º eğimli, 4 mt uzunluğunda) üzerinde fanlar yardımıyla uzaklaştırılır.

  6.5.Dondurma

  Dondurma prosesi gıdadan ısının alınması ve böylece denge sıcaklığının -18 ? ye düşmesi ile tanımlanmaktadır.

  Dondurma işlemi üç aşamada yapılmaktadır.

  1-Ön Soğutma:Bu ilk aşamada ürün sıcaklığı başlangıç sıcaklığından donma noktasına kadar azalır.

  2-Donma:Ürünün donma noktasında ilk buz kristalleri oluşmaya başlar. Bu sıcaklık besin içindeki suyun önemli bir bölümü donuncaya kadar sabit kalır.

  3-Depolama Sıcaklığına Kadar Soğutma:Ürün sıcaklığı tekrar azalmaya başlar ve geri kalan su donar. Gıdadaki suyun önemli bir kısmı buz halinde donmakta çözücü özelliğini ortadan kalkmakta ve donmayan su içinde katı madde konsantrasyonu artmaktadır. Böylece gıdanın su aktivitesi düşmektedir.

  Dondurma işleminde Havalı, Plakalı, Daldırmalı, Püskürtmeli olmak üzere başlıca dört yöntem uygulamaktadır. Meyve sebze dondurmada daha çok hava dolaşım sistemlerden akışkan yatak olarak ta tanımlanan IQF yöntemi kullanılmaktadır.

  Bu sistem (IQF): Seçilmiş veya ufak parçalara ayrılmış ürünlerin birbirine yapışmadan dondurulması için kullanılır. Homojen ve akışkan yatık oluşturabilecek kadar küçük ürünlere kolayca uygulanabilen bir sistemdir. Akışkan yatakta ürünün hava içinde yükselen ve geri düşen bir hareket yapmasıyla gerekli bireysel donma etkisi sağlanır. Bu etki sonucunda ürünün donma süresi kısalır. Bu yöntem üniform şekle sahip sebzelere(bezelye, kesilmiş havuç, karnabahar parçaları) meyvelere (çilek kiraz vb.) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Özellikle bezelye gibi oldukça üniform ürünlerin dondurulmasında minimal verim değeri kg/h bezelye bazında ifade edilmektedir. Bu sistemin avantajları yanında fanlar için harcadığı elektrik enerji oldukça yüksektir. IQF sisteminin bazı ürünleri için işleme kapasitesi ve harcadığı elektrik enerjisi miktarı Ek-1 verilmiştir. Son gelişmeler özellikle harcadığı elektrik enerji miktarını azaltmaya ve ekipmanın çalışma sisteminin her türlü ürüne uygulanmasına yönelik olarak sürmektedir. Akışkan yatak alanının geniş olduğu taşıyıcı bantlı sistemler ise özellikle hassas ve nemli ürünlerin bireysel dondurulması içen uygun olan sistemlerdir. Bunun yanında basit bir fludizasyon sistemi bir taşıyıcı bant ile kombine edilerek ve her bölümdeki donma hızları ayarlanarak kullanılabilir. Bu yolla ürünün bölümüne paralel olan ikinci kısımdaki hava akımından faydalanarak ve bölüme bazı ek üniteler ilave edilerek tam dondurulmayan ürünlerde bu şekilde dondurulur.

  Akışkan yataklı dondurucuların diğer donduruculardan pek çok üstün yanı vardır.

  1-Bu sistemde tek tek yada parçalar halinde hızlı dondurulmuş kaliteli ürün elde edilir. Ürünün tek tek dondurulmuş oluşu büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

  a-Dondurulan ürün önce büyük ambalajlara paketlenip daha sonra işleme için daha uygun sezonda tüketici ambalajları hazırlanabilir.

  b-Farklı türden sebzeler bir araya getirilerek sebze karışım yapılabilir yada bu amaç için pazarlanabilir.

  c-IQF yöntemi ile dondurulmuş bir ürünün ambalajını açan bir tüketici ürünün tümünü bir kerede kullanmak zorunda değildir. Ürünü çözündürmeden yeterli miktarı alınıp kalanı diğer bir kullanım için dondurucuda korunabilir.

  2-Taze ürün miktarındaki dalgalanmalar önemli değildir. Çünkü dondurucunun kısmen yada tam yüklenmesi arasında hava dağılımı yönünden bir fark yoktur. Diğer dondurucularda olduğu gibi Hava kanalları oluşumu tehlikesi bulunmaktadır.

  3-Ürün yüzey suyunun fazla olduğu durumlarda daha kaliteli bir dondurma işlemi mümkün olmaktadır. Bu nedenle, eğer yıkamadan sonra ürünü süzen elekte geçici bir arızalanma olursa dondurulan üründe dondurucuda görülen olumsuzluklar görülmez.

  4-Bu sistemde ürünü dondurma bölgesi boyunca taşımak için ayrıntılı mekanik aletlere gerek yoktur.

  6.6.Ambalajlama

  Dondurulmuş gıdaların depolanmasında kaliteyi etkileyen en önemli etmenlerden birisi ambalaj materyalinin özelliğidir. Dondurulmuş gıda için kullanılan ambalaj materyalleri ve şekilleri çok çeşitlidir.

  Plastik filmler bu amaçla yaygın bir kullanım alanı bulurlar. Türkiye de en çok kullanılan plastik film polietilendir. Batı ülkelerinde ise ürünün doğal özelliklerinin korunmasında daha olumlu özellik gösteren farklı plastik filmlerinden oluşan katlı ambalaj materyalleri kullanılmaktadır.

  Türkiye de dondurulmuş meyve sebze ambalajlanmasında uygulanan ambalaj şekilleri başlıca iki grupta toplanmaktadır.

  Büyük Ambalaj:Dondurulmuş sebzeler içine polietilen torba yerleştirilen büyük mukavva kutulara yada polietilen kaplı kraft kağıdından yapılan torbalara yerleştirilir. En çok ambalaj büyüklükleri 10, 15, 20, 25 kg dır.

  Dondurulmuş meyve sebzelerin büyük ambalajlara yerleştirilmesi depolama alanında ekonomi sağlamak yanında işçilikten de tasarruf sağlar. Büyük ambalajlarda depolanan, IQF sistemi ile boş mevsimde tüketici ambalajı hazırlamak yada değişik sebze türleri ile karşılaştırmak için kullanılabilir.

  Türkiye dondurulmuş sebze dış satımı daha çok büyük ambalajlarda yapılmakta ve bunlar otel, hastane, okul gibi yerlerdeki büyük tüketimleri karşılamak için yada alıcı kuruluş tarafından küçük tüketici ambalajı hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.

  Tüketici Ambalajı:(Küçük Ambalaj):Dış pazarda tüketici ambalajı olarak 250, 300, 450, 1000, 2000, 2500 gramlık polietilen torbalar içindeki ürün istenmektedir. Ancak bazı sebzeler için 350-450 gramlık mumlaşmış yada içi plastik kaplı karton kutu ambalajlar tercih edilmektedir.

  Tüketici ambalajları en az 10 kg lık dış ambalajlar(içi oluklu mukavva kutular) içine yerleştirilmelidir. Dış ambalajların kapatılmasında zamklı bant yada seloteyp kullanılmalı metal bantlar kullanılmalıdır.

  6.7.Depolama

  Dondurulmuş meyve sebzeler enzim etkinliğini ve kimyasal reaksiyonları en aza indirmek ve bazı mikroorganizmaları gelişme tehlikesini önlemek için -18 ? yada daha düşük sıcaklıklarda depo edilmelidir. Uygun olmayan depolama koşullarında dondurulmuş meyve sebzelerde: Renk, tat ve koku değişmesi, vitamin kaybı, tekstürel ve mikrobiyal değişme don yanığı ve karlanma gibi olumsuz değişmeler meydana gelebilir.

  Ürünleri depolamada: Depo içinde sıcaklık değişmelerinden kaçınılmalı, depo içinde nem düşük tutulmalı, ürünler ambalajlı depolanmalı, depo ömürlerinden daha uzun süre depolanmamalı, ürünlere yabancı koku aktaracak gıdalarla depolanmamalı ve ürünler depoda mekanik yolla zarar görmemesi gibi kurallara dikkat edilerek depolanmalıdır.

  6.8.Taşıma

  Gıda maddelerinin içerdikleri doğal ve karakteristik hallerini üretimden veya hasattan tüketime kadar korumak amacıyla her gıda maddesinin özelliklerine göre kesintisiz olarak birbirini takip edecek şekilde yapılan soğuk uygulamasına soğuk zincir denir.

  Dondurulmuş ürün taşımada soğutmalı araçlar kullanılır. Taşıma maliyetini azaltmak için taşıyıcıların kapasitesi 25 ton veya daha büyük olmalıdır.

   

  7.PROJENİN YATIRIM TUTARI TESPİTİ

  7.1.SABİT YATIRIM TUTARI

  7.1.1.Etüt Proje Gideri

  Gerçekleştirecek yatırımda yer alacak makinelerin seçimi, elektrik, tesisat, mimari ve inşaat projelerinin çizimi fizibilite raporu hazırlanması vb. giderler için 6.300.000.000 TL tutarında harcama yapılacağı beklenmektedir.

  7.1.2.Arazi Gideri

  m2 birim fiyat=1.800.000

  50.000 m2 X 1.800.000 =90.000.000.000 TL

  7.1.3.Arazi Düzenleme Gideri

  İnşaat için hafriyatın yapılması, inşaat alanın çiftle çevrilmesi, şantiye binası, bağlantı yolu yapımı, alt yapı bağlantıları için 2.210.000.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

  7.1.4.Teknik Yardım Patent ve Know- How Giderleri

  Bu kalem için harcama öngörülmemektedir.

  7.1.5.Ulaştırma Yatırımları

  Ulaştırma yatırımı için harcama öngörülmemektedir. İşletmenin bulunduğu bölgenin ulaştırma yatırımları yapılmıştır.

  7.1.6.İnşaat İşleri Giderleri

    Alan (m2) Birim Fiyat (TL) Toplam Yatırım Tutarı
  Ana Fabrika Binası 15.000 79.000.000 1.185.000.000.000
  Bekçi Kulübesi 20 79.000.000 1.580.000.000

  Hammadde ve mamul madde depoları ile idari bina ana fabrika binası içinde yer alacaktır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.1.7.Makine ve Donanım Giderleri

  Sıra No Adı Özelliği

  Bezelye İşleme Hattı

  Menşe

  Ülke Dövizi

  FOB(SEK) FOB(TL)
  1 Kabuklu bezelye pompalama hattı

  930.000

  930.000

  620775000000

  2 Ayıklama Konveyörü

  223.500

  223.500

  149186000000

  3 Hava akımı ile ayıklama

  220.500

  220.500

  147184000000

  4 Toz, taş temizleme sistemi ve platformu

  484.000

  484.000

  323070000000

  5 Silindir yıkayıcı

  291.000

  291.000

  194243000000

  6 Titreştirici

  291.000

  291.000

  194243000000

  7 Haşlayıcı

  1.080.000

  1.080.000

  720900000000

  8 Soğutucu

  350.000

  350.000

  233625000000

  9 Su süzme konveyörü

  112.000

  112.000

  74760000000

  10 Elevatör

  142.000

  142.000

  94785000000

  11 IQF dondurucu

  2.825.000

  2.825.000

  1885690000000

  12 Elevatör

  112.000

  112.000

  74760000000

  13 Tartım sistemi

  268.000

  268.000

  178890000000

  14 Kontrol paneli

  134.000

  134.000

  89445000000

  TOPLAM Fasulye İşleme Hattı

  7.463.000

  7.463.000

  4981550000000

  15 Elevatör

  150.000

  150.000

  100125000000

  16 Uç kesici

  334.000

  334.000

  222945000000

  17 Kontrol bandı

  92.000

  92.000

  6410000000

  18 Kesici

  380.000

  380.000

  253650000000

  19 Elevatör

  130.000

  130.000

  86775000000

  20 Kontrol paneli

  55.000

  55.000

  36712500000

  TOPLAM  

  1.141.000

  1.141.000

  761617500000000

  24-12-2000

  DOLAR=667.500 TL

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sıra No Adı Özelliği

  (Kök sebzeler işleme hattı)

  Menşe Ülke Dövizi

  ($)

  FOB(SEK) FOB(TL)
  21 Elevatör

  194.000

  194.000

  129495000000

  22 Silindir yıkayıcı

  295.000

  295.000

  196913000000

  23 Elevatör

  113.500

  113.500

  75761250000

  24 Carborundum soyucu

  491.500

  491.500

  328076000000

  25 Kontrol masası

  129.000

  129.000

  86107500000

  26 Elevatör

  113.500

  113.500

  75761250000

  27 Dilimyeci/Küp kesici

  355.000

  355.000

  236963000000

  28 Kontrol paneli

  68.000

  68.000

  45390000000

  TOPLAM Brokoli ve karnabahar işleme hattı

  1.759.500

  1.759.500

  1174470000000

  29 Kırpma ve düzenleme hattı

  406.000

  406.000

  271005000000

  TOPLAM Tombul(zil)Biber işleme hattı

  406.000

  406.000

  271005000000

  30 Biber taşıma bandı

  426.000

  426.000

  284355000000

  31 İkiye kesme çekirdek çıkarma makinesi

  2.319.000

  2.319.000

  1547930000000

  32 Kontrol bandı

  142.000

  142.000

  94785000000

  33 Ayıklama bandı

  150.000

  150.000

  100125000000

  34 Kontrol kalemi

  72.000

  72.000

  48060000000

  TOPLAM   3.109.000 3.109.000 2075260000000

   

   

   

   

  Sıra No Adı Özelliği

  Kiraz işleme hattı

  Menşe Ülke Dövizi

  ($)

  FOB(SEK) FOB(TL)
  35 Kiraz taşıma bandı

  343.500

  343.500

  229286000000

  36 Çöp ayırma makinesi

  657.000

  657.000

  438548000000

  37 Çöp ayırma ünite platformu

  343.500

  343.500

  229286000000

  38 Kontrol konveyörü

  161.000

  161.000

  107468000000

  39 Çekirdek çıkarma makinesi

  1.642.500

  1.642.500

  1096370000000

  40 Vidalı taşıyıcı

  116.500

  116.500

  77763750000

  41 Konveyör

  75.000

  75.000

  50062500000

  42 Konveyör

  67.000

  67.000

  44722500000

  43 Konveyör

  164.000

  164.000

  109470000000

  44 Kontrol paneli

  108.000

  108.000

  72090000000

  TOPLAM  

  3.678.000

  3.678.000

  2455070000000

  45 Ambalaj makinesi + Tartım

  1.545.000

  1.545.000

  1031290000000

  TOPLAM  

  1.545.000

  1.545.000

  1031290000000

    TOPLAM FİYAT

  16.276.500

   

  10864600000000

    TAŞIMA ÜCRETİ

  213.000

   

  142178000000

    İHRACAT AMBALAJI

  200.000

   

  135500000000

    GENEL TOPLAM

  16.889.500

    11273700000000

  Fiyatlara taşıma, sigorta bedeli, ambalaj, montaj, inşaat giderleri ve materyalleri dahildir.

  YERLİ MAKİNE DONANIM GİDERİ

  No Adı Özelliği Adedi Birim Fiyatı(TL) Tutarı(TL)
  1 1600 KWA trafo 1

  6543008000

  6543008000

  2 Forklift taşıyıcı 2

  6762906000

  13525812000

  3 Labaratuvar malzemeleri    

  2752200000

  4 Soğuk depo ve yalıtım malz. 800m2 büyüklüğünde  

  55600000000

    TOPLAM    

  13524000000

  İthal Makine Gideri = 11140241000000 TL

  Yerli Makine Gideri = 78421000000 TL

  Yardımcı Makine Gideri = 13524000000 TL

  7.1.8.İthalat ve Gümrükleme Gideri

  Fizibilite konusu dondurulmuş meyve sebze üretimi %100 gümrük muafiyetine tabii olduğu gibi %5 toplu konut fonundan da muaftır. Bu nedenle herhangi bir ithalat ve gümrükleme gideri olmayacaktır. Ancak akreditif harçları, banka komisyonu, gümrükleme masrafları vs. harcamaların makine donanım FOB bedelinin %2 si civarında gerçekleşeceği beklenmektedir.

  16889500 X 0.02 = 337790 SEK > 337790 X667500 = 225475000000

  7.1.9.Montaj Giderleri

  Montaj gideri makine ve donanım giderine dahildir.

  7.1.10.Mefruşat ve Demirbaş Gideri

  İşletmede yer alacak büro malzemeleri; telefon santrali, halı, yolluk, perde, mobilya vs. malzemeler için 6672000000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

  7.1.11.Taşıt Araçları Giderleri

  Kamyon 5 adet 67500000000
  Servis aracı 2 adet 21000000000
  Taşıt aracı 4 adet 19800000000
  TOPLAM 11 adet 115800000000

  7.1.12.Genel Giderler

  Proje konusunda yatırımın başlangıcından bitişine kadar geçecek sürede ödenecek vergi, resim, harçlar, seyahat, haberleşme, ilan, büro ve kırtasiye giderleri vs. harcamaları için 4448000000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

  7.1.13.Beklenmeyen Giderler

  Yapılan toplam giderler üzerinden %5 oranında beklenmeyen gider hesaplanacaktır.1286967000000 TL

  TOPLAM YATIRIM TUTARI

  14.441.938.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU (1.000.000 TL)

  Yatırım Kalemleri

  İç Para

  Dış Para

  Toplam

  1.Etüt proje giderleri

  6300

   

  6300

  2.Arazi gideri

  90000

   

  90000

  3.Arazi düzenleme gideri

  2210

   

  2210

  4.İnşaat giderleri

  1186580

   

  1186580

  5.Makine ve donanım giderleri

  a-İthal makine gideri

  b-Yerli makine gideri

  c-Yardımcı makine gideri

  78421

  13524

  11140241

  11140241

  78421

  13524

  6.İthalat ve gümrükleme gideri

  225475

   

  225475

  7.Mefruşat ve demirbaş gideri

  6672

   

  6672

  8.Taşıt araçları gideri

  115800

   

  115800

  9.Genel giderler

  4448

   

  4448

  10.Beklenmeyen giderler

  172943

  1114024

  1286967

  SABİT YATIRIM TOPLAMI

  1902373

  122542665

  14156638

  11.İşletme sermayesi ihtiyacı

  285300

   

  285300

  GENEL YATIRIM TOPLAMI

  2187675

   

  14441938

   

   

  8.PROJENİN FİNANSMANI

  Sabit yatırım İşletme sermayesi Genel yatırım Finansman Şekli
  14156638000000 2187673000000 14441938000000 Öz kaynak

  14156638000000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.İŞLETME DÖNEMİNDE GİDER VE GELİR TAHMİNİ

  9.1.YILLIK İŞLETME GİDERLERİ

  9.1.1.Hammadde Giderleri

  Hammaddenin Fiyatları:

  Hammadde

  Sebzeler Fiyat(TL/kg)
  Yeşil fasulye 215000
  Bezelye 213000
  Havuç 215000
  Enginar 222000
  Yeşil Biber 134000
  Brüksel Lahanası 82000
  Karnabahar 172500
  Barbunya 255000
  Kereviz 174000
  Domates 71000
  Patates 85000
  Meyveler Fiyat(TL/kg)
  Çilek 181000
  Vişne 181000
  Kiraz 183000
  Erik 154000
  Kaysı 195000

   

  Ortalama Hammadde Fiyatları

  Hammadde çeşidi Miktar(kg) Fiyat(TL/kg) Toplam Fiyat(TL/kg)
  Sebze 6500000 158000

  1027000000000

  Meyve 2370000 180000

  426600000000

  TOPLAM 8870000  

  1453600000000

  9.1.2.Personel ve İşçilik Giderleri

  Bu maaşlara %15 sigorta ve primleri dahil edilmiştir.

    Adet Maaş Toplam
  Yüksek seviyede idari

  Ve mesleki personel

  10 350000000

  3500000000

  Memurlar 20 210000000

  4200000000

  Teknisyen 5 200000000

  1000000000

  Ustabaşı 6 200000000

  1200000000

  Kalifiye işçi 30 180000000

  5400000000

  Düz işçi 50 160000000

  8000000000

  Şoför 5 150000000

  450000000

  Bekçi 3 130000000

  390000000

  TOPLAM 129  

  24140000000

  Yıllık Toplam=12 x 24140000000 = 289680000000

  9.1.3.Yakıt, Enerji ve Su Giderleri

  175000000000

  9.1.4.Ambalaj Gideri

  Ambalaj çeşidi Birim Fiyat TL Adet Toplam Fiyat TL
  Plastik torba 50000 8870000 443500000000
  Karton koli 150000 370000 55500000000
  TOPLAM     499000000000

   

   

   

   

  9.1.5.Amortisman Giderleri (1000.000 TL)

  Amortismana

  Tabi kalemler

  Amortismana

  Tabi kıymet

  Amortisman

  Nispeti(%=

  Amortisman

  Tutarı

  İnşaat işleri

  1186580

  3

  35597,4

  Fabrika makine

  Ve donanımı

  11232186

  10

  1123218

  Taşıt araçları

  115800

  15

  17370

  Demirbaşlar

  6672

  10

  667,2

  TOPLAM

  12541238

   

  1176852,6

   

  9.1.6.Bakım ve Onarım Giderleri

  17.500.000.000 TL

  9.1.7.Genel Giderler

  20.000.000.000 TL

  9.1.8.Beklenmeyen Giderler

  İşletme giderlerinin %5 i oranında hesaplanmaktadır.

  181.581.000.000 TL

  TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ

  3.813.213.600.000 TL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU

 • (1.000.000)
 • Gider Kalemleri

  Toplam Fiyat(TL)

  Sabit/Değişken(%)

  Sabit(TL)

  Değişken(TL)

  1. Hammadde Giderleri

  1.453.600

  0/100

  -

  1.453.600

 • Personel ve işçilik Giderleri
 • 289.680

  50/50

  144.840

  144.840

 • Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri
 • 175.000

  20/80

  35.000

  140.000

 • Ambalaj Giderleri
 • 499.000

  0/100

  -

  499.000

 • Amortismanlar
 • 1.176.852, 6

  100/0

  -

  1.176.852,6

 • Bakım ve Onarım Giderleri
 • 17.500

  70/30

  12.250

  5.250

 • Genel Giderler
 • 20.000

  75/25

  15.000

  5.000

 • Beklenmeyen Giderler
 • 181.581

  10/90

  18.158,1

  163.422,9

  TOPLAM

  3.813.213,6

   

  225.248,1

  3.587.965,5

  9.2.YILLIK İŞLETME GELİRLERİ

 • Mamul Madde Fiyatları

  SEBZE F İYAT(TL/KĞ)

 • Yeşil Fasulye 1380000
  Bezelye 1390000
  Küp Havuç 1470000
  Enginar 1910000
  Biber 1700000
  Brüksel Lahanası 950000
  Karnabahar 1460000
  Barbunya 3500000
  Kereviz 1525000
  Domates 875000
  Garnitür 1600000
  Patates 1390000
  MEYVE  
  Çilek 4750000
  Vişne 4750000
  Kiraz 4850000
  Erik 3570000
  Kaysı 2850000

   

  Ortalama Mamul Madde Fiyatları

  Mamul Madde

  Miktar (kg)

  Fiyat (TL/kg)

  Toplam Fiyat (TL)

  Sebze

  6500000

  1600000

  10413000000000

  Meyve

  2370000

  4150000

  9835500000000

  TOPLAM

  8870000

   

  20248500000000

  9.3.PROFORMA GELİR GİDER TABLOSU (1.000.000 TL)

  Açıklamalar

  1.Yıl

  2.Yıl

  3.Yıl

  4.Yıl

  5.Yıl

  6-10 Yıl

  1-İşletme Gelirleri

  20.248.500

  20.248.500

  20.248.500

  20.248.500

  20.248.500

  20.248.500

  2-İşletme Giderleri

  3.813.213,6

  3.813.213,6

  3.813.213,6

  3.813.213,6

  3.813.213,6

  3.813.213,6

  3-Projenin Karı

  16.435.286,4

  16.435.286,4

  16.435.286,4

  16.435.286,4

  16.435.286,4

  16.435.286,4

  4- Amortisman

  1.176.852,6

  1.176.852,6

  1.176.852,6

  1.176.852,6

  1.176.852,6

  1.176.852,6

  5-Kanuni Kar

  15.258.433,8

  15.258.433,8

  15.258.433,8

  15.258.433,8

  15.258.433,8

  15.258.433,8

  6-Kurumlar Vergisi

  3.814.608,45

  3.814.608,45

  3.814.608,45

  3.814.608,45

  3.814.608,45 3.814.608,45
  7-Gelir Vergisi

  2.288.765,07

  2.288.765,07 2.288.765,07 2.288.765,07 2.288.765,07 2.288.765,07
  8-Net Kar

  9.155.060,28

  9.155.060,28 9.155.060,28 9.155.060,28 9.155.060,28 9.155.060,28

  10.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  10.1.Rantabilitenin Hesaplanması

  Rantabilite =(Net Kar / Toplam Yatırım) X 100

  = (9.155.060.280.000/14.441.938.000.000) X 100

  = % 63,40

   

   

   

   

  10.2.Yatırımın Geri Dönüş Süresinin Hesaplanması

  GÖS = Toplam Yatırım / (Net Kar + Amortisman)

  GÖS = 14.441.938.000.000/(9.155.060.280.000+1.176.852.600.000

  = 1.4 YIL

  10.3.Kara Geçiş Noktasının Hesaplanması

  KGN = Sabit Gider / (Satış Geliri – Değişken Giderler) X 100

  KGN = 225.248.100.000 / (20.248.500.000.000 – 3.587.965.500.000) X 100

  KGN = % 1,5

  10.3.1.Kara Geçiş Noktasının Parasal Olarak Hesaplanması

  KGNPO = Proje Geliri X Kara Geçiş Noktası

  KGNPO = 20.248.500.000.000 X 0.015

  KGNPO = 303.727.500.000 TL

  10.3.2.Kara Geçiş Noktasının Kapasite Olarak Hesaplanması

  KGNKO = Kara Geçiş Noktasının Parasal Değeri / Ürün Fiyatı

  KGNKO = 303.727.500.000 / 2.282.807

  KGNPO = 133 Kg

  10.4.Birim Değişken Giderin Hesaplanması

  BDG = Yıllık İşletme Gideri / Üretim Miktarı

  BDG = 3.813.213.600.000 / 8.870.000

  BDG = 429.900,0676

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GELİR-GİDER

  GELİR


  GİDER

   

   

   

   

   

    1. ÜRETİM(%)

  BAŞA BAŞ NOKTASI GRAFİĞİ

   

  11.SONUÇ

  14.441.938.000.000 TL lik öz kaynakla kurulması planlanan dondurulmuş meyve sebze işletmesinin rantabilitesi % 63,4 geri dönüş süresi 1.4 yıl kara geçiş noktası % 1.5 olacağı hesaplanmıştır. Bu verilere göre bu yatırımın ekonomik açıdan oldukça karlı bir yatırım olacağı tespit edilmiştir. Ayrıca bu yatırımın gerçekleştirilmesiyle iş istihdam imkanı sağlanmış olacağı gibi aile ekonomisine ve ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmüştür

  Yukarıdaki hususlar göz önüne alınarak yatırımın gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.